De kunst van het genieten: Proeven, snuiven, ruiken.

wo 27 sep t/m zo 8 apr

Recentelijk heeft het Dordts Patriciërshuis bij kunsthandel Frides Laméris te Amsterdam een zeer zeldzame “pyramid of glass” kunnen aanschaffen.

Dit stuk werd als “center piece” tijdens het dessert in het midden van de tafel neergezet. De toren bestaat uit een aantal op elkaar gestapelde tazza’s met daarop kleine glazen van verschillende vorm. Het heldere en glanzende loodglas, de vele kleuren van vruchten en desserts zorgden voor een indrukwekkend effect. Dit was ook exact de bedoeling want het dessert “versierde de maaltijd” om maar met een contemporaine bron te spreken.

Voor zover ons bekend bevinden zich geen “pyramids of glass” in andere Nederlandse musea!

In het gezaghebbende kunstblad Collect is de glastoren recentelijk door Anna Laméris beschreven. Download hier het artikel.

Na het dessert trok men zich vaak terug om zich over te geven aan de genoegens van het pijproken. Deze erfgoedtraditie wordt zichtbaar gemaakt door het tentoonstellen van veelsoortige tabakspijpen, snuifdozen, kwispedoors, tabaksdozen, tegels, prenten en gereedschappen. Aldus wordt een breed overzicht verkregen van de cultuur van het pijproken in de tweede helft van de achttiende eeuw.
Deze voorwerpen zullen onder andere in bruikleen worden verkregen van het museum Joure, het Tabakshistorisch Museum Delft, de Nederlandse tinvereniging en diverse particulieren.

Tijdens de gehele looptijd van de tentoonstelling zullen maandelijks lezingen worden georganiseerd over bovengenoemde onderwerpen.