Dordrecht viert de vrijheid!

do 19 jul t/m do 19 jul

Viering & herdenking Eerste Vrije Statenvergadering
Op donderdag 19 juli herdenken en vieren we de Eerste Vrije Statenvergadering van 1572. Bij museum Het Hof van Nederland en in de aangrenzende Kloostertuin is een feestelijk programma waarin Vrijheid centraal staat. Het Dordrechts Museum, het Platform Dordtse Kerken en Cinema The Movies werken hierbij nauw samen.

In het verleden kende Dordt in de zomer de Hoffeesten, om stil te staan bij de Eerste Vrije Statenvergadering. Sinds de opening van museum Het Hof van Nederland op Koningsdag 2015 kreeg die traditie een nieuwe impuls.  De Koning tekende tijdens zijn bezoek in 2015 aan de stad een moderne vertaling van de notulen van de Eerste Vrije Statenvergadering, die het gedachtengoed kort samenvat:  “In 1572 werd in Het Hof van Nederland de basis gelegd voor een onafhankelijk land. Waar je vrij bent om te denken wat je denkt te geloven wat je gelooft en te zijn wie je bent. Vrijheid en tolerantie horen bij Nederland, daar teken ik voor”. Met die gedachte als uitgangspunt viert de stad deze historische vergadering.

Programma
Van 17.00 tot 21.00 uur is er in de Kloostertuin een barbecue en kun je met vrienden of familie gezellig een drankje drinken. Lekker zitten in de tuin, luisteren naar muziek, liederen en voordrachtskunst en samen eten. Dit wordt afgewisseld met korte verhalen van zes sprekers uit verschillende hoeken van de maatschappij. Zij vertellen over vrijheid vanuit hun perspectief.

Om 19.00 uur begint het officiële herdenkingsprogramma op het plein bij het Hof van Nederland. Dit wordt geopend door Burgemeester Kolff, in het bijzijn van verschillende vertegenwoordigers uit de andere 11 steden van de Eerste Vrije Statenvergadering. Diverse sprekers, waaronder de Dordtse kerken, zullen daarna volgen. Het programma wordt afgesloten door een toespraak van oud-politicus Jan Terlouw.

Als afsluiting van het programma is er rond 21.00 uur een film rond het thema vrijheid te zien in Cinema The Movies.

Over de Eerste Vrije Statenvergadering
De Eerste Vrije Statenvergadering was een belangrijke gebeurtenis tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Willem van Oranje was al enkele malen de strijd aangegaan met het Spaanse gezag in de Nederlanden, toen op 19 juli 1572 op zijn verzoek delegaties van 12 steden bijeenkwamen in het Augustijnenklooster in Dordrecht. Met de vergadering wilde Oranje meer steun en financiering krijgen voor zijn vrijheidsstrijd. Dit lukte: Willem van Oranje werd hersteld in zijn functie van stadhouder van Holland. Ook werd tijdens de vergadering de door Oranje gewenste vrijheid van godsdienst opgetekend. Hiermee werd een eerste stap gezet naar de latere onafhankelijke republiek en de voor Nederland kenmerkende waarden van vrijheid en tolerantie. De Eerste Vrije Statenvergadering is daarmee een belangrijke mijlpaal in de Nederlandse geschiedenis.