Dordtse Boekenmarkt

zo 1 jul t/m zo 1 jul

Deze zondag is de historische binnenstad van Dordrecht het gastvrije decor voor de Dordtse Boekenmarkt. Een lint van bijna 600 boekenkramen slingert zich door de stad. Voor alle bezoekers is er naast de keus uit alle boeken ook een muzikaal en literair programma en gezellige gastvrije terrassen. Zo is de Dordtse Boekenmarkt voor iedereen de (boeken)marktplaats bij uitstek.

Thema: de Dordtse Synode 1618/1619

Vierhonderd jaar geleden werd nabij het Steegoversloot in de Kloveniersdoelen de Dordtse Synode gehouden, een grote en internationale kerkvergadering van de protestantse kerken. Naast velerlei theologische disputen en de vaststelling van “de Dordtse Leerregels”, was een van de belangrijkste besluiten van de Synode de vertaling van het Oude en Nieuwe Testament uit de oorspronkelijke talen in een nieuwe “Statenbijbel”. Deze Statenbijbel werd de basis voor de totstandkoming van één Nederlandse taal. Dit taalelement komt in deze editie van de Dordtse Boekenmarkt in verschillende vormen naar voren. O.a. in de programmering en een grote expositie in de Centrale Bibliotheek van bijbelvertalingen vanaf dit begin van de 17e eeuw.