Workshop Archief - Wijzer

za 7 apr t/m za 1 dec

Tijdens deze workshops leer je aan de hand van verschillende thema’s alles over het archief en over zelf archiefonderzoek doen. De activiteit is gratis, maar meld je wel aan want het aantal plaatsen is beperkt.

In deze Archief-wijzer vertelt medewerker Wim Koole over kerkelijke archieven. Het Regionaal Archief Dordrecht verzamelt naast overheidsarchieven ook archieven van kerkelijke en andere religieuze en levensbeschouwelijke instellingen. Waarom verzamelen we deze archieven? Welk nut hebben deze archieven van particuliere instellingen voor een gemeentelijke organisatie als het RAD? En wat kunt u met deze archieven?

In het eerste gedeelte van deze Archiefwijzer staan we uitgebreid stil bij het nut van kerkelijke archieven voor de genealogische en historische onderzoeker. Hierbij komen verschillende zaken aan de orde, zoals de rol van de kerk in de maatschappij. Aan de hand van enkele voorbeelden proberen we te achterhalen of je vanuit de kerkelijke archieven ook zaken uit de maatschappij in het algemeen kunt achterhalen. Een ander punt is het belang van de kerkelijke archieven voor de toenmalige overheid, bijvoorbeeld op het gebied van administratie van de bevolking.

Wellicht bent u zelf actief als secretaris of scriba in een kerk of een andere particuliere organisatie. In zo’n geval kunnen deze archieven bijzonder interessant zijn. In het tweede gedeelte kijken we namelijk naar de kerkelijke archieven zelf. Hoe zijn ze gevormd? Wat voor soort stukken kun je verwachten? Welke ordening hebben ze? Belangrijk ook: hoe moet je hier als onderzoeker mee omgaan? In dit onderdeel komen allerlei verschillende zaken bij elkaar zoals goed archiefbeheer en informatiemanagement, vertrouwelijkheid van de informatie.

Tenslotte kijken we naar kerkelijke archieven in de toekomst. Zijn – in een tijd van digitalisering en internet – onze activiteiten in allerlei particuliere organisaties later net zo goed na te gaan als die van de mensen vroeger?

De activiteit is gratis, maar meld je wel aan want het aantal plaatsen is beperkt.

Datum:
7 april 2018
5 mei 2018
2 juni 2018
7 juli 2018
1 september 2018
6 oktober 2018
3 november 2018
1 december 2018