Merkateliers

Het merkkader van Dordrecht werkt! Dit is gedemonstreerd in een aantal merkateliers. Tijdens een merkatelier staat telkens één Dordts project centraal. In een brainstormsessie met betrokkenen wordt onderzocht wat de overeenkomsten zijn tussen het merkkader van Dordrecht en dit specifieke project, en hoe die van toepassing zouden kunnen zijn voor aansprekende campagnes.

Deze merkateliers zijn samengevat in kaarten, die laten zien wat de communicatie-uitdaging was, hoe de brainstormsessies in hun werk gingen en vooral wat zij opleverden: zeer bruikbare creatieve ideeën. Gebruik deze kaarten als inspiratie voor uw eigen brainstormsessie en merk dat het werkt om deze met Dordrecht als uitgangspunt te nemen.

Er zijn merkateliers uitgevoerd met belanghebbenden bij onderstaande projecten. De groen gemarkeerde ateliers kunt u online bekijken (om in te zoomen dient u met de muis te scrollen).

Terug naar de vorige pagina Print