Regeling Sponsorbijdrage 'Dordrecht & Water' van start

Op 16 mei ondertekenden het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en Dordrecht Marketing een sponsorovereenkomst voor een periode van 3 jaar. Het persbericht waarin dat bekend gemaakt werd vindt u hier.

De Sponsorbijdrageregeling 'Dordrecht & Water', voortkomend uit deze samenwerking tussen HbR en Dordrecht Marketing is nu opengesteld. We nodigen partijen uit om een aanvraag in te dienen. Iedereen met een goed idee voor een evenement, project of activiteit die de verbondenheid van Dordrecht met de thema’s haven en water versterkt en uitdraagt kan dit doen. Aanvragen moeten voor 12 juli 2017 zijn ingediend.

Alle informatie en voorwaarden aan de Sponsorbijdrageregeling 'Dordrecht en Water'  zijn te vinden op de speciale website. Daar kunnen ook de formulieren om een aanvraag te doen worden gedownload. 

Deze sponsorbijdrageregeling kent twee onderdelen:

  1. Vijf (kleine) projecten of organisaties ontvangen op basis van loting een sponsorbijdrage van         € 1.000,- 
  2. Twee evenementen of projecten ontvangen elk een sponsorbijdrage van € 10.000. De winnaar van deze prijsvraag wordt gekozen door een jury, waarin onder andere vertegenwoordigers van het Havenbedrijf, de gemeente Dordrecht en Dordrecht Marketing plaats hebben.

Het Havenbedrijf sponsort al jaren het evenement 'Dordt in Stoom’ dat om het jaar plaatsvindt, maar wil ook in de tussenliggende jaren een bijdrage leveren aan evenementen en activiteiten waarbij de verhouding tussen Dordrecht en water, haven, scheepvaart of andere maritieme aspecten een rol spelen.

Terug naar het nieuwsoverzicht Print