Toeristen blijven weg, of toch niet....?

 Gisteren werden de uitkomsten gepresenteerd van een    vierjaarlijks onderzoek van ZKA Adviseurs naar de economische betekenis van toerisme en recreatie in de regio Zuid-Holland Zuid. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de VVV en vergelijkt de situatie van 2011 met die van 2007. “Toeristen blijven weg” kopte AD De Dordtenaar naar aanleiding van de presentatie. Op basis van de gepresenteerde gegevens lijkt dat op het eerste gezicht misschien een logische conclusie. Maar schijn bedriegt. In dit geval zeker.

 Wat is toerisme?

Het ZKA-onderzoek kijkt naar de ontwikkeling van vrijetijdsactiviteiten en vrijetijdsuitgaven van zowel de eigen inwoners als van toeristen, van mensen die van buiten komen. En daar zit de crux.

Nadere bestudering van de onderzoeksresultaten leert dat het belangrijkste deel van de afgenomen uitgaven wordt veroorzaakt door het feit dat eigen inwoners de hand op de knip houden. Niet heel verwonderlijk, natuurlijk: het is crisis. De deelsectoren die de grootste daling laten zien zijn funshoppen en buitenrecreatie.

Positieve ontwikkeling

Het aantal toeristische overnachtingen is in de Drechtsteden echter met 21% fors gegroeid (16% voor heel Zuid-Holland Zuid). De uitgaven zelfs met 25%. Terwijl het aantal overnachtingen in Nederland en geheel Zuid-Holland, zegt het onderzoek, globaal zo’n beetje stabiel is. Uit andere bronnen weten we bovendien dat het toeristische bezoek aan Dordrecht -bezoek van mensen van buiten, dus- en de bijbehorende uitgaven sinds 2007 fors zijn gestegen.

Vergelijking met andere regio’s

Interessant is ook dat zowel de regio Zuid-Holland Zuid als de Drechtsteden als onderdeel daarvan het nog niet zo slecht doen in vergelijking met andere regio’s. De uitgaven voor dagbezoek in Zuid-Holland zijn de afgelopen vier jaar zo’n 12% gedaald. De regio Zuid-Holland Zuid doet het beter: een daling van 8%. De Drechtsteden laten nog een lagere daling zien: 6%. Een achteruitgang is nooit leuk, maar als je beter presteert dan de concurrentie is er toch reden voor een beetje tevredenheid.

Opmerkelijk: bij dagbezoek laten de subcategorieën attracties (+12%), evenementen (+7%) en cultuur (+15%) een forse stijging zien in de Drechtsteden. In geheel Zuid-Holland is daar juist sprake van forse dalingen. Juist die zaken waarmee Dordrecht zich profileert doen het dus prima.

Kortom: we doen het hier (beduidend) beter dan in de rest van de provincie.

De conclusie

Blijven de toeristen weg? Nee, en zeker niet uit Dordrecht, integendeel. Maar ook de Drechtsteden als geheel doen het goed in vergelijking met andere regio’s. In iets mindere mate geldt dat ook voor Zuid-Holland Zuid.

Er is wel sprake van een afname van alle bestedingen in de vrijetijdssector en in werkgelegenheid. Dat is vervelend, maar die afname is lager dan elders. Die afname wordt niet veroorzaakt door minder toeristen, maar met name doordat de eigen inwoners minder uitgeven. En dat kun je die eigen inwoners in tijden van crisis natuurlijk niet echt kwalijk nemen.

Terug naar het nieuwsoverzicht Print