Toeristisch bezoek Dordrecht blijft stijgen

Bezoek aan Nederlandse steden neemt af, maar niet in Dordrecht

 

Het toeristische bezoek van Nederlanders aan Dordrecht is in 2011 opnieuw flink gestegen. Ook de uitgaven van toeristische bezoekers namen fors toe. Over de periode van 2007 tot en met 2011 is de ontwikkeling opmerkelijk.

Terwijl het bezoek aan vrijwel alle Nederlandse steden afnam, is in Dordrecht juist sprake van een grote stijging van de toeristische bezoeken. De uitgaven namen in diezelfde periode toe tot ruim € 100 miljoen. De stad is daarmee op alle fronten de grootste groeier in deze sector.

Deze ontwikkeling blijkt uit de uitkomsten van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) dat jaarlijks door NBTC-NIPO Research wordt uitgevoerd. Onder toeristisch bezoek wordt verstaan het bezoek dat mensen van buiten de gemeente voor hun plezier aan Dordrecht brengen.

In 2011 werden ruim 2,4 miljoen toeristische bezoeken afgelegd, een stijging van 16% ten opzichte van 2010 en van maar liefst 58% in de periode vanaf 2007. Alleen in Zwolle en in Haarlem groeiden in die periode het aantal bezoeken ook, met 10% en met 1%. In alle andere steden daalde het.

Het aantal unieke bezoekers daalde in Dordrecht in 2011 licht ten opzichte van 2010, van 834.000 naar 818.000. In deze daling speelt mee dat er in 2011 geen Dordt in Stoom was. Dit evenement trekt een groot aantal bezoekers, maar vindt om de twee jaar plaats.

De bezoekers kwamen gemiddeld echter veel vaker terug. Deze stijging van de bezoekfrequentie leidt per saldo opnieuw tot een aanzienlijke toename van bezoeken en uitgaven.

Stijging bestedingen

De stijging van het aantal bezoeken, leidt in combinatie met een hoger gemiddeld uitgegeven bedrag tot een stijging van de totale toeristische bestedingen in Dordrecht van € 73 miljoen in 2010 naar ruim € 100 miljoen in2011. InDordrecht gaven bezoekers in 2011 per persoon met € 45 voor het eerst sinds 2007 meer uit dan gemiddeld in alle steden in het onderzoek. Gemiddeld is dat in Nederland € 41,50.

Wethouder Mos (Economische Zaken): “We kijken als gemeente met name naar de langjarige ontwikkeling. We willen ons structureel op toeristisch gebied verder ontwikkelen. Het is goed dat de bezoeken en het economisch belang van toerisme afgelopen jaar opnieuw zijn gegroeid. We zijn in bezoeken inmiddels steden als Delft, Leiden, Deventer en Enschede gepasseerd. Datzelfde geldt voor de uitgaven..Daar hebben we nu inmiddels ook Amersfoort en Alkmaar achter ons gelaten.

Natuurlijk zien we tegelijkertijd door de crisis een daling van de uitgaven van Dordtenaren en mensen uit de regio zelf in winkels. Dat wordt hiermee niet helemaal gecompenseerd. Maar ten opzichte van 2007 is bijna sprake van een verdubbeling van de uitgaven van toeristen in Dordrecht. Dat is in deze tijd natuurlijk een mooi resultaat.”

Meer bezoek en meer herhalingsbezoek

Gerben Baaij (directeur Dordrecht Marketing): “In andere steden komen er de laatste jaren  minder mensen en ze komen ook minder vaak. In Dordrecht komen er niet alleen meer mensen, ze komen ook gemiddeld vaker terug. En ze geven meer uit. Per saldo stijgen wij fors, terwijl er vrijwel overal elders sprake is van een daling. Dat is iets om blij mee te zijn, maar zeker ook iets om met z’n allen trots op te zijn. Die stijging is een gevolg van inspanningen van veel partijen. De investeringen van gemeente, goede ondernemers en gezamenlijke marketinginspanningen.

Ik denk dat we ons nauwelijks realiseren hoe bijzonder deze groei in deze tijd is. Hoewel Dordrecht veel minder onbekend is dan vijf of tien jaar geleden, blijft onze relatieve onbekendheid de grootste uitdaging. Uit het herhalingsbezoek blijkt dat de strategie om mensen voor een eerste bezoek te lokken met onder andere mooie evenementen, cultuur en monumenten werkt. Als ze een keer geweest zijn en kennis hebben gemaakt met Dordrecht komen ze later nog een keer terug.

Bovendien komen er ook veel mensen op aanbeveling van vrienden en familie naar Dordrecht. De bezoekers die we met campagnes en evenementen overhalen te komen, vertellen dus ook aan anderen dat Dordrecht veel mooier en leuker is dan ze van te voren dachten of wisten.”

Terug naar het nieuwsoverzicht Print