Strategie & beleid

Cruciaal in de marketingstrategie voor Dordrecht is de combinatie van 'sterk & slim’. Dit wil zeggen, traditionele campagnes als fundament voor de merkuitbouw van Dordrecht en omliggende regio, aangevuld met eerder kleinschalige maar opvallende en spraakmakende acties.

Daarbij is o.a. het volgende van belang:

  • De gerichte combinatie van boodschappen, zodat per uiting meerdere boodschappen worden overgebracht;
  • Het aanbrengen van inhoudelijk samenhang in boodschappen, om zo de gewenste associaties op te roepen;
  • Het realiseren van een grotere slagkracht door samenwerking en bundeling van krachten en budgetten;
  • De stimulatie van alle stakeholders van het merk Dordrecht om de stad en haar toegevoegde waarde op relevante gebieden en richting relevante doelgroepen ook zelf uit te dragen;
  • Een optimaal gebruik van het medianetwerk in en rond Dordrecht;
  • Een slimme en laagdrempelige ontsluiting van de beschikbare informatie over Dordrecht;
  • Een optimale inzet van evenementen als communicatiedrager.

Om alle inspanningen voor Dordrecht doelgericht en optimaal op te kunnen pakken, zijn zij letterlijk in een kader geplaatst. Over het merkkader kunt hier meer nalezen.

Terug naar de vorige pagina Print