Toeristische Marketing

De toeristische marketing van Dordrecht wordt verzorgd door VVV Zuid-Holland Zuid. In feite gaat dit met name om promotie, produceren van brochures, deelname aan beurzen, deelname aan overkoepelende campagnes van VVV Nederland en  het NBTC. Maar ook de traditionele informatieverstrekking van de VVV.

Dordrecht Marketing verzorgt op toeristisch recreatief gebied de evenementenmarketing. Vrijwel alle grote evenementen in de stad worden door Dordrecht Marketing ondersteund. Het gaat hier met name om campagnevoering in media die door de organisator zelf niet bediend worden. 

Onderdelen van andere campagnes, waaronder de promotie van de binnenstad (op het gebied van winkelen en uitgaan) en culturele marketing, dragen ook nadrukkelijk bij aan bezoek en toerisme. Zo wordt ieder halfjaar het Dordrecht Maggezien door Dordrecht Marketing geproduceerd. Op het gebied van horacapromotie produceert Dordrecht Marketing de Smaken van Dordrecht brochure.

Dordrecht Marketing heeft wel een duidelijke adviesrol richting de VVV aangaande meerjarenplanning, prioriteitenstelling en doelgroepen. Gezamenlijk met de VVV heeft Dordrecht Marketing de rol om intree Dordrecht nog beter op de kaart te zetten als startpunt voor meer informatie in stad en regio.

 

Terug naar de vorige pagina Print