Afdelingen

Dordrecht Marketing is in haar huidige vorm een relatief jonge en bijzonder flexibele organisatie. De taken zijn verdeeld over de marketingafdeling, het evenementenbureau en het floormanagement:

- de marketingafdeling houdt zich bezig met het merk Dordrecht en veel van de marketing- en promotie-activiteiten en andere inspanningen die hieraan gerelateerd zijn;
- het evenementenbureau begeleidt de grotere buitenevenementen in de gemeente Dordrecht en is zelf organisator van twee landelijke evenementen;
- de floormanager is belast met het beheer en onderhoud van intree Dordrecht en met losse projecten. Daarnaast vervult zij de functie van Hoofd evenementenbureau.

Dordrecht Marketing heeft verder een Raad van Toezicht en een Raad van Advies.

Flexibiliteit als uitgangspunt
De scheiding van taken is niet rigide. Het uitgangspunt is juist flexibiliteit, gericht op samenhang in de verschillende activiteiten en het gezamenlijk bereiken van doelen. In de praktijk is dan ook sprake van een informele organisatie met collegiale samenwerking. Zo nodig worden taken en werkzaamheden wederzijds overgenomen of ondersteund.

Bij Dordrecht Marketing zijn negen mensen werkzaam. Drie mensen op de marketingafdeling en vier bij het evenementenbureau. Klik hier voor ons organogram.

Terug naar de vorige pagina Print