Partnerships & Adverteren

Citymarketing is een fenomeen dat staat of valt bij de organisatiegraad van de stakeholders in de stad. Hoewel Dordrecht Marketing in opdracht van de gemeente Dordrecht de leidende partij is als het aankomt op de profilering van de stad, kan en wil zij dit nadrukkelijk niet alleen doen.

Dordrecht kent honderden, misschien wel duizenden stakeholders. Dit zijn bedrijven, instanties, organisaties en bestuursorganen die samen het merk Dordrecht dragen en uitdragen. Enkel door samen te werken, en krachten, kennis en middelen te bundelen, kunnen Dordrecht en de omliggende regio eenduidig en effectief op de kaart worden gezet als een interessant gebied om te wonen, werken, ondernemen en recreëren. Een investering die zichzelf altijd terugbetaalt.

Citydressing

In Dordrecht zijn sinds enkele jaren tien locaties beschikbaar voor algehele stadspromotie en evenementenpromotie. Binnen de vergunningaanvraag van de gemeente zijn hier echter wel voorwaarden aan verbonden qua tijdsduur en uitingen. Geïnteresseerden kunnen hier meer lezen over de voorwaarden.

Terug naar de vorige pagina Print